Het net lijkt zich te sluiten rond Secretaris Generaal mr. Joris Demmink van Justitie.

Mr. Adéle van der Plas is vandaag, 24 oktober 2012, slechts 1 dag voor de pensionering van Demmink een zgn. Artikel 12 procedure opgestart om te bewerkstelligen dat Demmink alsnog wordt vervolgd voor de verkrachting van minderjarige jongens.

Zij beveelt dat de vervolging wordt ingezet van Demmink en dat, kort samengevat, Demmink wordt vervolgd terzake de volgende feiten:

  • 1. Verkrachting als strafbaar gesteld in artikel 242 WvSr, gepleegd in Edirne in Turkije in of omstreeks het jaar 1997;
  • 2. Ontuchtige handelingen onder dwang en seksueel binnendringen bij iemand beneden de 16 jaar als strafbaar gesteld in de artikelen 245 en 246 WvSr, gepleegd in Edirne in Turkije in of omstreeks het jaar 1997;

Van de Plas refereert in het verzoekschrift aan de aangiften van 2 Turkse jongemannen die door Demmink zouden zijn verkracht, Osman B. (tijdens de gepleegde misdrijven destijds 14 jaar oud) en Mustafa Y. (ten tijde van de verkrachtingen ca. 12 jaar oud).

Voorts zijn er diverse ondersteunende verklaringen en bewijzen jegens Demmink, onder andere een Turkse voormalige politiechef en een Turkse politieman, die verklaren de jongens destijds, in opdracht van Demmink, te hebben geronseld en dat zij destijds verantwoordelijk waren voor de beveiliging van Demmink tijdens zijn bezoeken aan Turkije.

Hoewel Demmink zelf verklaart in die periode nooit in Turkije te zijn geweest, staan de verklaringen van beide politiemannen en officiële documenten van de Turkse overheid hier haaks op.

Van der Plas hekelt het feit dat na beide aangiften geen onderzoek naar Demmink is ingesteld en de zaak geseponeerd is, terwijl overduidelijke bewijzen, getuigenverklaringen en documenten voorhanden zijn die het tegendeel zouden bewijzen. Bovendien heeft zij bezwaar tegen het feit dat Minister van Justitie Opstelten heel snel was met te verklaren dat er geen onderzoek zou plaatsvinden naar Demmink als reactie op de aantijgingen en aangiften.

Het complete en originele verzoekschrift is HIER te lezen en te downloaden

Ook de mainstream media berichten sinds gisteren, zij het voorzichtig, over de kwestie en de aangiften van beide jongens.

Het lijkt me dat Minister Opstalten de constante stroom van beschuldigingen, aangiften en bewijsmateriaal niet langer kan negeren en dat nu, eindelijk, de waarheid boven tafel komt.